Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

01/11/2018

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hiện tại Rookie Marketing chỉ áp dụng một hình thức thanh toán là COD – Trả tiền ngay khi nhận hàng Phương thức giao hàng – […]
01/11/2018

test

test
Rookie Marketing